Op 4 en 5 juni 2016 gaat de 9de editie van de Open Kerkendagen door. Met de organisatie van dit tweedaagse evenement wil Open Kerken vzw aantonen dat de gebedshuizen in België en Luxemburg een gastvrij oord zijn, de moeite waard om beleefd te worden. De 85.000 bezoekers die we vorig jaar mochten ontvangen gaan…

UITVAARTDIENST VAN GERONTISSA ABDIS MARIA VAN HET HEILIG KLOOSTER VAN DE GEBOORTE VAN DE ALHEILIGE    MOEDER GODS Asten – Op 28 juni 2016 had de Uitvaartdienst plaats van moeder Maria, eeuwiger gedachtenis, de Abdis van het Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten, Nederland. Om 9u30 vierde Zijne Eminentie de Metropoliet…

Deelname: Twee diakenwijdingen in het bisdom Brugge Op woensdag 29 juni 2016 werden twee seminaristen, van het Bisdom Brugge, Birger Dassonneville (23) en de Ivoriaan Ettien Léon N’Guessan (28), tot diaken gewijd. Het was Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, die tijdens een eucharistieviering in de kerk van het Grootseminarie te Brugge die de twee…

HET HEILIGE EN GROTE CONCILIE VAN DE ORTHODOXE KERKEN “EEN REACTIE VAN DE WERELDRAAD DER KERKEN” Bij het begin van het Heilige en Grote Concilie deze week op het eiland Kreta in Griekenland, bad de secretaris generaal der Wereldraad voor Kerken Eerw. Dr. Olav Fykse Tveit tijdens de pinksterviering met de Orthodoxe gemeenschap ter intentie…

Het Heilige en Grote Concilie van de Orthodoxe Kerken 20 tot 25 juni 2016 – Chania op het eiland Kreta Van 20 tot 25 juni 2016 had het lang verwachte pan-orthodox Concilie van de orthodoxe Kerken plaats te Chania, op het eiland Kreta. De langdurige voorbereiding ervan begon in 1961, sinds 787 was er geen…

DE PATRIARCHALE ENCYCLIEK 25 juni 2016 In naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest Wij richten een dankhymne aan de Drie-Ene God die het ons mogelijk gemaakt heeft om op deze dagen van Pinksteren samen te komen op Kreta, eiland dat gezegend is door Paulus, apostel der volkeren en…

40-DAAGSE GEDACHTENISDIENST VOOR AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT Gent – Op de zaterdag van de overledenen, 18 juni 2016, vierde Zijne Eminentie Athenagoras van België in de H. Apostel Andreaskerk te Gent de gedachtenisdienst ter gelegenheid van de 40e dag na het overlijden van v. Ignace Peckstadt, zaliger gedachtenis. Na het einde van de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie…

m-maria

Deze namiddag, vrijdag 24 juni 2016, is in in de Heer ontslapen de Zeer Eerwaarde Moeder Maria, Abdis van het Orthodox Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten. Het was alom bekend dat Moeder Maria sinds enkele jaren te kampen had met gezondheidsproblemen. De laatste maand ging haar gezondheidstoestand fors achteruit en…

DSC_1016

  Verslag kindercatechese Het thema was: De omgekeerde perspectief in het christelijke leven zaterdag 11 juni 2016 Elke cultuur van elk land heeft een verschillend perspectief van het leven. Ook als individu hebben een totaal ander perspectief dan bijvoorbeeld onze buurman. Welk perspectief is dan het juiste? Jezus Christus, de Zoon van de God onze…

Bezoek aan onze kerk van twee monikken van de de Heilige Athosberg Op zaterdag 18 juni 2016, feest van de Heilige Apostel Judas Thaddeos, broeder des Heren, en de Heilige Paissios de Grote uit Egypte mochten wij in onze kerk het bezoek ontvangen van onze Metropoliet Athenagoras van België, samen met Priestermonnik Theófilos van Pantocrator,…

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: